Инфорамционно съобщение на Генерално консулство на Република България в Мюнхен

Информационно сообщение на Генерално консулство на Република България Мюнхен oтносно гранични контролно-пропускателните пунктове, на които се осъществява граничен здравен контрол на лицата, на които е разрешено влизане в Република България ще намерите тук .

Заповед № РД -01.50/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България във връзка с валидността на мерките от 29.01.2021 до 30.04.2021 г.