Ново приемно работно време на Консулската служба

Информационно съобщение на Генерално консулство на Република България в Мюнхен

„Консулската служба“ на Генерално консулство на Република България в Мюнхен въвежда удължено приемно време, без обедна почивка

ДЕН РАБОТНО ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЛНИК 9:00 –15:30
ВТОРНИК 9:00 –15:30
СРЯДА 10:00 –16:00
ЧЕТВЪРТЪК 9:00 –15:30
ПЕТЪК 9:00 –15:30

ГК ще предоставя приоритетно консулски услуги за:

  1. Издаване на временни паспорти с цел пътуване до България.
  2. Декларация за пътуване на деца без родители.
  3. Пълномощно за регистриране на деца, родени в Германия. само с предварително запазени дата и час на:е-майл:consulate.munchen@mfa.bg
    • обосновете искането за прием по изключение,
    • задължително посочитесвоите пълни имена, датаи място на раждане, адрес на пребиваване във ФРГ и телефон за контакти. телефон:089 17 11 76 14, 089 17 11 76 14в работни дни, в понеделник, вторник, четвъртък и петък от 15:00 часа до 17:00 часа. ВАЖНО! С целда бъдат обслужени по-голям брой граждани, е необходимо да подготвите предварително:
  4. Попълнено заявление /за издаване на документ за самоличност или временен паспорт/.
  5. Попълнена декларация за пътуване на деца.
  6. Попълнено пълномощно за регистрация на дете родена в Германия, в България. Информация за прием в останалите случаи, както и допълнителна информацияотносно реда, условията и необходимите документи за подаване на заявление за издаване на лична карта, на паспорт и временен паспорт, за издаване на документи по гражданско състояние, за нотариални удостоверявания и др. може да бъде намерена в раздела „Консулски услуги“ на страницата на Генерално консулство Мюнхен