Информация за 03. Октомври

3-ти октомври е учебен за БУ “Дора Габе“ ПУГ2 започва занятия.

3-ти октомври е учебен за БУ “Дора Габе“ ПУГ2 започва занятия. Молим родителите, които все още не са предали подписаната декларация, че са запознати с хигиенната концепция на училището и общината, да го направят тази събота, който срок е последен. За неспазването му, подлежим на санкции, една от които би била недопускане на ученици, за които няма подписана декларация. За Ваше удобство сме направили оптимизация на часовете за влизане/излизане в/от клас. Имайте предвид, че всички часове са променени, класните стаи не се променят, само входовете обозначени с червено се променят. Всички деца от 4-ти клас вкл. могат да влизат сами в училище и да отиват директно в класната си стая в указания час. Децата от ПУГ2 до 3-ти клас вкл. продължават да бъдат съпровождани до класната стая от учителките си. Децата от 5-ти до 7- ми клас ще имат 5-ти час. Остатъкът от дипломи ще се раздават по класове/групи.

Бихме желали още веднъж да напомним: влизането в училище на родители (с изключение на дежурните екипи) е забранено. Ако имате въпроси към учителите или администрацията, молим да ги задавате в имейл.

Клас Стая Етаж Вход за достъп до училище Час на влизане в училище Час на излизане При 5-ти час
__ __ __ __ __ __ _____
2.02 2 Преден вход 09:30 12:25  
2.03 2 Заден вход 09:30 12:25  
2 3.02 3 Заден вход 09:35 12:30  
3 2.05 2 Преден вход 09:35 12:30  
1.09 1 Заден вход 09:35 12:30  
1.06 1 Преден вход 09:35 12:30  
5 1.10 1 Преден вход 09:40 12:35 13:15
6 2.04 2 Преден вход 09:40 12:35 13:15
7 1.08 1 Заден вход 09:40 12:35 13:15
8 3.01 1 Заден вход 09:40 12:35  
9+10 1.07 1 Преден вход 09:40 12.35  
ПУГ 2 Голяма зала 1 Преден вход 09:20 12:15  
ПУГ 3 а 0.04 партер Преден вход 09:25 12:20  
ПУГ 3 б 3.03 3 Заден вход 09:25 12:20  
ПУГ 4 2.06 2 Заден вход 09:20 12:15