image

Информация за 03. Октомври

  1. 3-ти октомври е учебен за БУ “Дора Габе“
  2. ПУГ2 започва занятия. Молим родителите, които все още не са предали подписаната декларация, че са запознати с хигиенната концепция на училището и общината, да го направят тази събота, който срок е последен. За неспазването му, подлежим на санкции, една от които би била недопускане на ученици, за които няма подписана декларация.
  3. За Ваше удобство сме направили оптимизация на часовете за влизане/излизане в/от клас. Имайте предвид, че всички часове са променени, класните стаи не се променят, само входовете обозначени с червено се променят.
  4. Всички деца от 4-ти клас вкл. могат да влизат сами в училище и да отиват директно в класната си стая в указания час.
  5. Децата от ПУГ2 до 3-ти клас вкл. продължават да бъдат съпровождани до класната стая от учителките си.
  6. Децата от 5-ти до 7- ми клас ще имат 5-ти час.
  7. Остатъкът от дипломи ще се раздават по класове/групи.

Бихме желали още веднъж да напомним: влизането в училище на родители (с изключение на дежурните екипи) е забранено. 
Ако имате въпроси към учителите или администрацията, молим да ги задавате в имейл.

Клас

Стая

Етаж

Вход за достъп до училище

Час на влизане в училище

Час на излизане

При 5-ти час

2.02

2

Преден вход

09:30

12:25

2.03

2

Заден вход

09:30

12:25

2

3.02

3

Заден вход

09:35

12:30

3

2.05

2

Преден вход

09:35

12:30

1.09

1

Заден вход

09:35

12:30

1.06

1

Преден вход

09:35

12:30

5

1.10

1

Преден вход

09:40

12:35

13:15

6

2.04

2

Преден вход

09:40

12:35

13:15

7

1.08

1

Заден вход

09:40

12:35

13:15

8

3.01

1

Заден вход

09:40

12:35

9+10

1.07

1

Преден вход

09:40

12.35

ПУГ 2

Голяма зала

1

Преден вход

09:20

12:15

ПУГ 3 а

0.04

партер

Преден вход

09:25

12:20

ПУГ 3 б

3.03

3

Заден вход

09:25

12:20

ПУГ 4

2.06

2

Заден вход

09:20

12:15

hl1

Все още няма коментари