ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 02 април 2023

Адреси на избирателните секции

Мюнхен 1

(Генерално консулство 1)
320270089
Generalkonsulat der Republik Bulgarien
Walhallastr. 7
80639 München

Мюнхен 2 - 4

320270090, 320270091, 320270092
Sofitel Hotel München Bayerpost
Bayerstraße 12
80335 München