ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Подаване на заявление за гласуване в секции извън страната

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЮНХЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на Интернет страницата на Централната избирателна комисия е активирано Електронно заявление за гласуване в секция извън страната в Изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 във вр. С чл. 243 и чл. 307 от Изборния кодекс).
Заявлението е достъпно на:страницата на ЦИК

С цел по-бързото протичане на изборния процес, е препоръчително българските граждани извън страната предварително да подадат заявление за гласуване за да бъдат включени в списъците за гласуване за секциите извън страната. Това е необходимо и за местата, които вече са обявени с решение № 616-ПВР/НС /24.09.2021 на Централната избирателна комисия.
Списъците за гласуване извън страната се съставят на базата на подадените заявления и не включват избиратели, които са били включени в списъците за гласуване извън страната за предишни избори.
Електронни заявления могат да се подават до 24:00 часа българско време на 19.10.2021 г. Образец на заявление за гласуване в секция извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2, чл. 243 и чл. 307 ИК) е достъпно на Интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика Изборни книжа Приложение № 37-ПВР/НС
Заявление за гласуване извън страната може да бъде подадено лично или с писмо по пощата до 19.10.2021 г. в ГК Мюнхен, както и в останалите дипломатически и консулски представителства на Република България. Използването на електронната форма значително ускорява процеса по подаване на заявления, както и осигурява онлайн проверка на подадените данни