image

От 11.35 до 12.15 учениците от ПУГ1 и ПУГ2 посещават по желание музика като извънкласна дейност, за учениците от 1ви до 4ти клас предлагаме от 11.35 до 12.30 народни танци, училищен театър, музикална етнография и народно творчество.