image

Редовни занятия и предмети

В нашето училище се преподават следните предмети:

Български език и литература, география и икономика, история и цивилизация

Ние предлагаме следните класове всяка събота от 9.30 до 12.25ч.:

 • 1. клас
 • 2. клас
 • 3. клас
 • 4. клас
 • 5. клас
 • 6. клас
 • 7. клас
 • 8. клас
 • 9. клас


Следните предучилищни групи се събират всяка събота от 9.30 до 12.25ч.:

 • предучилищна група за деца на възраст от 3 години (ПУГ 1)
 • предучилищна група за деца на възраст от 4 години (ПУГ 2)
 • предучилищна група за деца на възраст от 5 години (ПУГ 3)
 • предучилищна група за деца на възраст от 6 години (ПУГ 4)

За учениците от 1-ви до 9-ти клас предлагаме от 12.30 до 13.15ч. народни танци, училищен театър и народно творчество.

Освен това:

Педя човек – детски група за деца до 3г. от 10.00 до 12.00ч.

Извънкласни дейности

Народни танци

За учениците от 1-ви до 9-ти клас предлагаме от 12:30 до 13:15ч. 3 групи по народни танци.

Училищен театър

Народна музика

Народно творчество

rounded_img

rounded_img

rounded_img