image

Редовни занятия и предмети

В нашето училище се преподават следните предмети:

Български език и литература, география и икономика, история и цивилизация

Ние предлагаме следните класове всяка събота от 9.30 до 12.15ч.:

  • 1. клас
  • 2. клас
  • 3. клас
  • 4. клас
  • 5. клас
  • 6. клас
  • 7. клас

Следните предучилищни групи се събират всяка събота от 9.30 до 12.15ч.:

  • предучилищна група за деца на възраст от 3,5 до 5 години (ПУГ 1)
  • предучилищна група за деца на възраст от 5 години до 6 години ( ПУГ 2)

За учениците от 1-ви до 7-ми клас предлагаме от 12.30 до 13.15ч. народни танци, училищен театър и народно творчество.

Освен това:

Педя човек – детски група за деца до 3,5 г. от 9.30 до 11.30ч.

 

Извънкласни дейности

Народни танци

За учениците от 1-ви до 7-ми клас предлагаме от 12:30 до 13:10ч. групата по народни танци! С много търпение и усет ръководителката Силвена Петкова въвежда децата (в буквалния смисъл :-)) стъпка по стъпка в ритмите на българските танци!

Училищен театър

Народно творчество