Първи учебен ден

За осма поредна година Българско училище в Мюнхен „Дора Габе“ ще отвори вратите си за Вас! Радваме се да посрещнем отново нашите ученици!

Скъпи родители, мили деца,

за осма поредна година Българско училище в Мюнхен „Дора Габе“ ще отвори вратите си за Вас! Радваме се да посрещнем отново нашите ученици!

Радваме се да посрещнем отново нашите ученици! Учебната година ще започне присъствено на 19-ти септември на адрес: Hamburger Str. 32, 80809 München, за децата от група ПУГ4 до 10 клас. Стартът на учебната година за групи ПУГ2 и ПУГ3 ще бъде отложен с една до две седмици, съгласно изрично дадените ни препоръки от здравните органи в Бавария (Gesundheitsamt), с които сме в непрекъснат контакт. Своевременно ще Ви информираме кога и как ще имаме възможност да започнем обучение и с тези групи. Нашето училище взема следните мерки за предотвратяване на разпространението на КОВИД-19, които са задължителни за всички записани деца и техните родители и с които искаме да осигурим възможно най-голямо спокойствие за Вас, Вашите деца и нашия педагогически персонал. Предвидените мерки са съобразени основно с разпоредбите, издадени от санитарните служби в Германия. Мерки за предпазване от Covid-19 през учебната 2020-2021 г. по време на присъственото обучение в БУ „Дора Габе“ Мюнхен

По време на часовете в класната стая децата не са задълженида носят маски, когато между тях се спазва дистанция не по-малко от 1,5 м. Тази мярка ще бъде съобразена с актуалните предписания на баварските здравни служби и при наличие на промяна ще бъдете своевременно уведомени.
През междучасията и при напускане на класната стая независимо по каква причина, задължителновсички деца трябва да са с маски. Учебният процес ще бъде съобразен по начин, по който различните класове да имат междучасия по различно време, за да не се смесват отделните групи и класове в коридорите на училището. Педагогическият и непедагогическият персонал също носи маски извън класните стаи, а в класната учителките носят маски единствено в случаите, когато не е възможна дистанция от 1,5 м. до учениците. Молим да осигурите поне по две маски на дете
Забранява се носенето на храна и почерпка за трети лица. Молим да осигурите закуски за децата си, тъй като тази година няма да има прясно приготвени закуски от РС.
При водене и вземане на децата родителите и всички деца задължително трябва да са с маски, когато не е възможно спазването на дистанция от не по-малко от 1,5 м. между членовете на различните семейства. Настоятелно се препоръчва родителите да напуснат веднага района на Училището, за да не се получава струпване на хора около сградата.
В сградата, в която се провеждат учебните часове, децата влизат без родители. Учителите посрещат децата пред входа на училището в определения за съответния клас час и ги водят в класната стая. За целта всеки клас/група ще започва по различно време на 5-минутен интервал. Стриктното спазване на часовете за пристигане в училищее от изключително важно значение и при закъснение е възможно учениците да не бъдат допускани в сградата. Графикът за достъп до сградата ще получите в следващия имейл.
Предвижда се спазване на санитарна дистанция между учениците в клас според възможностите на класната стая. Молим да разговаряте с децата си, особено по-малките да не се ръкуват, прегръщат и разменят вещи. Важно е да знаят и за т.н. „етикет“ за кихане и кашляне в сгъвката на ръката. По време начасовете и междучасията стаите, в които се провеждат занятията ще бъдат редовно проветрявани, съгласно предписанията на министерството.
Задължително е измиването на ръцете преди и след хранене, след духане на носа, кашляне или кихане, след ползване на тоалетна и винаги, когато ръцете са мръсни. Ако не разполагат със сапун и вода, учениците може да използват дезинфекциращ продукт на спиртна основа със съдържание на поне 60% спирт. Молим да осигурите мокри кърпички или индивидуални дезинфектанти за вашето дете. РС ще подсигури дезинфектанти за общите помещения и стаите по класове.
Родителите се задължават да не пускат децата си в училището при започваща температура, температурна треска или в случай на поява на каквито и да е грипоподобни симптоми. В тези случаи ученикът задължително трябва да остане вкъщи.Това се отнася и за другите деца в семейството, ако и те посещават училището. Ако някой член на семейството/обкръжението има същите симптоми, ученикът не идва на училище, като е желателно класният му ръководител да бъде уведомен за отсъствието и причините. Ако ученикът или член на семейството му са под карантина, то той остава в къщи до изтичане на карантинния период. Тъй като събираме деца от различни квартали на Мюнхен, това е от изключително голямо значение. Молим в никакъв случай не водете болни или настинали деца в училището!
В случай, че по време на учебните занятия дете прояви грипоподобни симптоми, родителят бива незабавно уведомен, детето бива отделено от съответния клас и трябва да бъде взето от родителя в най-кратък срок.
В случай на заболяване на ученик от КОВИД-19 е необходимо веднага да ни информирате. Децата от същия клас/ група подлежат на двуседмична карантина и преминават към дистанционно обучение. Връщането на детето в училище става след направен тест с отрицателен резултат.

Родителите и учениците при посещение на учебните занятия се задължават да спазват стриктно горепосочените предписания и да вземат всички мерки, предписани от здравните органи в Провинция Бавария във връзка с предотвратяване на евентуална зараза от Ковид -19 в училището. В случай на евентуално заразяване с КОВИД-19 Българско училище “Дора Габе” не носи отговорност.
Както знаете ситуацията и мерките, които предприема правителството са доста динамични, затова се изисква разработване на стратегия също както за хибридно обучение (редува се присъствено с дистанционно обучение), така и за дистанционно обучение. При всяка промяна ще бъдете своевременно информирани. Тук ще намерите хигиенните мерки на община Мюнхен в оригинал и хигиенните мерки преведени на български език. След като се запознаете и с тях, молим да попълните и подпишете тази декларация и да я донесете или изпратите по децата тази събота. Клас Стая Етаж Вход за достъп до училище Час на влизане в училище Час на излизане от училище 1а 2.02 2 Преден вход 09:45 12:40 1б 2.03 2 Заден вход 09:45 12:40 2 3.01 3 Заден вход 09:20 12:15 3 2.05 2 Заден вход 09:25 12:20 4а 1.09 1 Заден вход 09:30 12:25 4б 1.06 1 Преден вход 09:30 12:25 5 0.0 0 Преден вход 09:25 12:20 6 2.04 2 Преден вход 09:35 12:30 7 1.08 1 Заден вход 09:35 12:30 8 1.10 1 Заден вход 09:40 12:35 9+10 1.07 1 Преден вход 09:40 12:35