Сборник с интервюта

Сборник с интервюта за създаването на училището – инициатива на 8 клас с класен ръководител г- жа Ана Андреева

НАЧАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО

Сборник с интервюта за създаването на училището – инициатива на 8 клас с класен ръководител г- жа Ана Андреева
Споделени истории за основаването, развитието
и съвременния живот в българското училище
„Дора Габе“, Мюнхен

Свалете тук.