image

Сборник с интервюта

НАЧАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО

Сборник с интервюта за създаването на училището – инициатива на 8 клас с класен ръководител г- жа Ана Андреева

Споделени истории за основаването, развитието

и съвременния живот в българското училище

„Дора Габе“, Мюнхен

Свалете тук.

hl1

Все още няма коментари