image

Стипендии за деца от семейства в затруднено финансово положение

Дружество „Дора Габе“ с радост обявява възможността за даване на една пълна или две частични стипендии за деца от семейства в затруднено финансово положение за учебната 2017/2018 година. Благодарим от все сърце на нашия дарител, който за пета поредна година дава възможност на дете в неравностойно положение да посещава училището ни! Искрено сме му признателни! Молим кандидатите да се обърнат към училищното ръководство лично или по имейл: info@bgschule-doragabe-muenchen.de. Молбите им ще се разгледат напълно поверително.

hl1

Все още няма коментари