РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2023/2024г.

Адрес: Anderwerk, Hamburger Str.32, 80809 München

Група Брой деца Класен ръководител Брой стаи Номер на стая
ПУГ 1 12 Красимира Миткова 1 2.02
ПУГ 1 12 Красимира Миткова 1 2.02
ПУГ 2 12 Димитрина Дрексел 1 2.03
ПУГ 3А 8 Мирела Димитрова 1 1.10
ПУГ 3Б 9 Антония Коларова 1 1.09
ПУГ 4А 13 Станка Ковачева 1 1.06
ПУГ 4Б 12 Силвия Борисова 1 1.08
16 Петя Иванова 1 2.05
16 Анка Джурова 1 2.04

График на часовете за учебна година 2023/2024
Андерверк Продължителност на уч. час = 35 мин Почивка = 5 мин
1 9:45 10:20
2 10:25 11:00
3 11:05 11:40
4 11:45 12:20 10 мин пауза между края на часовете и началото на ИД
ИД 12:30 13:15

Адрес: Gymnasium München Moosach, Gerastr. 6, 80993 München

Група Брой деца Класен ръководител Брой стаи
16 Павлина Митева 1
18 Мария Николова 1
11 Елена Борисова 1
9 Стойка Шилке 1
9 Неджиля Сабриева 1
14 Ивалина Иванова 1
5 7 Петя Тенева 1
6 7 Венцислав Добрев 1
7 8 Мария Димитрова 1
8 и 9 7 Мария Кузманова 1
10 6 Дарена Димитрова 1
11 и 12 7 Веселка Банчева 1

Учениците от 11 и 12 клас ще се обучават в стая от отворен тип.
ГЕРА Продължителност на уч. час = 45 мин Почивка = 10 мин
1 9:15 10:00
2 10:10 10:55
3 11:05 11:50
4 12:00 12:45 15 мин пауза между края на часовете и началото на ИД
ИД 13:00 13:45
Срещи и разговори с Директора се провеждат в сградата на Андерверк, при предварителна уговорка