Редовни занятия и предмети

Нашето училище предлага обучение на ученици от 1 до 12 клас, всяка събота от 9:30ч до 12:25ч.

Учениците от класовете 5 до 7 се обучават до 13:15ч, поради допълнително изискуем хорариум часове.

В учебния образователен план, са застъпени: Български език и литература, география и икономика, история и цивилизация. Обучението се извършва съобразно най-новите адаптирани програми по БЕЛ за училищата в чужбина на МОН Република България.

Допълнително към учебните класове, всяка събота от 9:30ч до 12:25ч., подготвяме и деца в предучилищна възраст. Групите са сформирани по възрастов показател:

предучилищна група за деца на възраст от 3 години (ПУГ 1)
предучилищна група за деца на възраст от 4 години (ПУГ 2)
предучилищна група за деца на възраст от 5 години (ПУГ 3)
предучилищна група за деца на възраст от 6 години (ПУГ 4)

Опознаването на български бит, култура и традиции, музиката и изкуството се допълват от извънкласните дейности на училището:

  • Народни танци
  • Музика, пеене и училищен театър