Редовни занятия и предмети

В нашето училище се преподават следните предмети:

Български език и литература, география и икономика, история и цивилизация

Ние предлагаме следните класове всяка събота от 9.30 до 12.25ч.:

  1. клас     6. клас
  2. клас     7. клас
  3. клас     8. клас
  4. клас     9. клас
  5. клас

Следните предучилищни групи се събират всяка събота от 9.30 до 12.25ч.:

предучилищна група за деца на възраст от 3 години (ПУГ 1)
предучилищна група за деца на възраст от 4 години (ПУГ 2)
предучилищна група за деца на възраст от 5 години (ПУГ 3)
предучилищна група за деца на възраст от 6 години (ПУГ 4)
За учениците от 1-ви до 9-ти клас предлагаме от 12.30 до 13.15ч. народни танци, училищен театър и народно творчество.

Освен това:

Педя човек – детски група за деца до 3г. от 10.00 до 12.00ч.

Извънкласни дейности

Народни танци

За учениците от 1-ви до 9-ти клас предлагаме от 12:30 до 13:15ч. 3 групи по народни танци.

Училищен театър
Народна музика
Народно творчество