Поклон, Апостоле!

Почитане на паметта на Апостола на свободата - Васил Левски.

На 18.02.2023г, по повод 150 години от гибелта на Апостола,
заедно с още над 100 училища по света, участвахме в хорово/групово рецитиране на Ботевото стихотворение “Обесването на Васил Левски”.

Видео от нашето участие:

*видеото е взето от страницата 150.vasillevski.online