image

Кои сме ние

Българско училище „Дора Габе“ е инициатива на родители и учители, която има за цел да предостави възможност на деца в северната част на Мюнхен да изучават български език.

 

rounded_img

Предлагаме редовно обучение по български език и литература, история и география на България, както и провеждането на дейности, съдействащи за съхранение на националното самосъзнание, бит и култура.
Училището е регистрирано като дружество с идеална цел в Германия. Основната функция на Дружеството е да организира дейността на Училището, да избира управителен съвет и да подпомага и контролира дейността му.

Управителният съвет се избира от Общото събрание на Дружеството за срок от две години. Състои се от председател и заместник- председател. Съществува възможност за избор и на разширен управителен съвет.

Членове на Дружеството можете да станете, чрез попълване на заявление за членство: Заявление за членство