Записване

за учебната 2021/2022

Българско училище в Мюнхен “Дора Габе” обявява записване на деца и ученици от 1,5 до 17г. за учебната 2021/2022 година. Училището работи по одобрени от МОН учебни програми и издава дипломи за завършен клас, признати в България и българските училища в чужбина. Ние предлагаме:

 • Присъствена форма на обучение
 • Провеждане на занятия всяка събота от 9.30ч. до 13.15ч.
 • Обучение по българси език и литература, българска история и география
 • Детска група “Педя човек” - за най-малките до 3г., с присъствие на един родител
 • Предучилищни групи - за деца на възраст от 3 до 6г.
 • Начално образование - от 1 до 4 клас
 • Основно образование - от 5 до 7 клас
 • Гимназия - от 8 до 11 клас

Извънкласни дейности:

 • Български народни танци
 • Училищен театър
 • Народно творчество
 • Народна музика

При интерес е необходимо да попълните формуляр за записване
e-mail:info@bgschule-doragabe-muenchen.de
Телефон за контакт:0176/45645440 - всеки ден от 18.00 до 21.00 часа
Училищен ръководител: г-жа Мима Пенчова
Срок за записване до 31.07.21г.