Skip to content

Българско училище в Мюнхен “Дора Габе”

Знанието е слънце!

История:

През 2015 г. Българско училище в Мюнхен „Дора Габе“ е включено в официалния „Списък на българските неделни училища в чужбина“ и работи съгласно изискванията на МОН България.

През годините успяхме да се утвърдим като средище на духовност, култура и просвета – място за смислени срещи с дейци на културата и образованието.

Родолюбие, любословие, почит, признание, гордост са само част от нашите пътеводители през годините към изграждането на доверие, поддържането на нестихващ интерес към „всичко българско и родно, което любим, тачим и милеем”.

Предимства:

 • Присъствено едносменно обучение на деца и юноши на възраст между 3 и 18 години
 • При успешно завършена учебна година, учениците получават удостоверения за завършен клас и владеене на български език, литература, история и география на България със съответния хорариум. С този документ отпада изискването за приравнителен изпит по съответния учебен предмет, в случай на желание за продължаващо обучение в България или прехвърляне в други неделни училища.
 • Обучение от сертифицирани преподаватели и педагози
 • Първият административен и изпитен център за ниво на владеене на български език като чужд в Бавария, съвместно с ДЕО към Софийския университет.
 • Работата ни се основава на адаптирани съвременни модели на обучение, съгласно изискванията на МОН и съвместно с дигитални платформи като „Уча се“, „е-Просвета“ и други.
 • Награда от „Уча се“ за иновативно българско училище зад граница.

Нашата цел е да обучаваме децата в знания и познания по български език, литература, история и география на България.

Нашата мисия е да предоставим повече възможности на децата с български корен:

 • да се докоснат до магията на българската реч
 • да изричат българското слово с гордост и да го разпространяват с мъдрост
 • да пеят със звънливи гласчета детки песни
 • да усетят магията на звучната българска музика
 • да танцуват в неравноделни ритми под звуците на български фолклорни инструменти
 • да се потопят в тайнството на българския дух, традиции и култура
 • да познават българските обичаи
 • да сплитат прежда и конци
 • да украсяват дрянови клонки
 • да изградят силна и неразривна връзка с други български деца

Нашият общ устрем е да изградим своеобразен мост към един богат и пъстър свят на познание, към едно осъзнато свързване, раждащо благодарност, съпричасност и отдаденост.

Ние сме – нашите деца!

Ние сме – Българско училище в Мюнхен „Дора Габе“ – училище мечта!

Свържете се с нас

Имейл за връзка: info@bgschule-doragabe-muenchen.de

Адрес 1: Hamburger Str. 32, 80809 München

Адрес 2: Gerastr. 6, 80993 München