Дарения

Като регистрирано дружество с идеална цел Българско училище в Мюнхен “Дора Габе“ приема дарения под формата на работни часове към училището/дружеството, книги, училищни материали, технически средства, материали за поддържане и развитие на народния бит и култура както и парични дарения.
Направените дарения ще бъдат използвани единствено за целите и нуждите на училището/дружеството.
При поискване от дарителя, дружеството издава квитанция за дарение (Spendenquittung), която може да бъде приложена към данъчната декларация.
Ако имате желание да направите парично подпомагане, можете да преведете сумата:

 1. на банковата сметка на дружеството:
  Bulgarische Schule in München "Dora Gabe", Stadtsparkasse München,
  IBAN: DE53 7015 0000 1003 0660 30, BIC: SSKMDEMMXXX
  Задължително трябва да посочите като основание за превод: Spende

 2. чрез Пейпал
  QR Code

  Можете да правите превод през Пейпал сметката си или чрез кредитната си карта.
  Имате възможност да изберете да дарявате периодично определена сума.

Благодарим Ви за щедростта и подкрепата на нашата дейност за съхранение и разпространение на българския език, традиции и култура извън пределите на България! 

Великите неща са съставени от малки дела!