Skip to content

Учебна дейност

Българско училище в Мюнхен „Дора Габе“ е лицензирано от МОН съгласно ПМС 90. Завършилите успешно ученици получават удостоверение за завършена степен на обучение, което им дава възможност да продължат образованието си в България, без да полагат приравнителен изпит по вече изучаваните предмети.

Степени на училищно образование

 • Предучилищно образование
  Подготвителни групи по възраст – /от 3 до 6 годишна възраст/
  • ПУГ 1 – от 3 навършени години
  • ПУГ 2 – от 4 навършени години
  • ПУГ 3 – от 5 навършени години
  • ПУГ 4 – от 6 навършени години
   (ПУГ 4 е задължителна за посещение преди записване в 1-ви клас.)
 • Основно образование
  • Начален етап на образование /от 1-ви до 4-ти клас/
  • Прогимназиален етап на образование /от 5-ти до 7-ми клас/
 • Средно образование
  • Първи гимназиален етап /от 8-ми до 10-ти клас/
  • Втори гимназиален етап /от 11-ти до 12-ти клас/

Учебни предмети

 • Български език и литература
 • География и икономика
 • История и цивилизация

Учебни програми и учебници

 • Учебните програми са разработени и предоставени от МОН
 • Учебници: издателство Просвета.

Извънкласни дейности / Кръжоци

 • Народни танци
 • Народно пеене
 • Народно творчество
 • Театрално творчество

Календар за учебната 2023-2024 година

Учебен календар Дора Габе

График на часовете за учебната 2023-2024 година

График на часовете

Разпределение на класовете и класните ръководители за учебната 2023-2024 година

Разпределение на класовете