Кои сме ние

Българско училище „Дора Габе“ е инициатива на родители и учители, която има за цел да предостави възможност на деца в северната част на Мюнхен да изучават български език. Предлагаме редовно обучение по български език и литература, история и география на България, както и провеждането на дейности, съдействащи за съхранение на националното самосъзнание, бит и култура.
Училището е регистрирано като дружество с идеална цел в Германия. Основната функция на Дружеството е да организира дейността на Училището и да подпомага и контролира дейността му.
Управителният съвет се избира от Общото събрание на Дружеството за срок от две години. Състои се от председател и заместник- председател. Съществува възможност за избор и на разширен управителен съвет.
Членове на Дружеството можете да станете, чрез попълване на заявление за членство: Заявление за членство

Лиценз от МОН

Работим по изискванията на МОН в България, 0т 2015г. сме лицензирани по ПМС №334. Издаваме свидетелство за завършена степен на обучение, която дава възможност на нашите деца да продължат образованието си в България, без да полагат приравнителен изпит. Повече информация за постановлението можете да намерите на: повече