Учебна дейност

Училищен календар за учебната 2023-2024 година

График на часовете за учебната 2023-2024 година

Разпределение на класовете и класните ръководители за учебната 2023-2024 година

Обща информация

 • Предучилищно образование
  Подготвителни групи по възраст - /от 3 до 6 годишна възраст/
  • ПУГ 1 – от 3 навършени години
  • ПУГ 2 – от 4 навършени години
  • ПУГ 3 – от 5 навършени години
  • ПУГ 4 – от 6 навършени години
   ПУГ 4 е задължителна за посвещени, преди записване в 1-ви клас.
 • Основно образование
  • Начален етап на образование / от 1-ви до 4-ти клас/
  • Прогимназиален етап на образование / от 5-ти до 7-ми клас/
 • Средно образование
  • Първи гимназиален етап / от 8-ми до 10-ти клас/
  • Втори гимназиален етап / от 11-ти до 12-ти клас/

Учебни предмети

 • Български език и литература
 • География и икономика
 • История и цивилизация

Учебни програми и учебници

 • Учебните програми са разработени и предоставени от МОН
 • Учебници: издателство Просвета.

Извънкласни дейности / Кръжоци

 • Народни танци
 • Народно пеене
 • Народно творчество
 • Театрално творчество