Учебна дейност

Разписание на часовете

За всички групи и класове:

 • Ден: Събота
 • Часови диапазон учебни часове: от 9:30ч до 12:25ч. /5 уч. часа/
 • Часови диапазон извънкласна дейност : от 12:30ч до 13:10ч. /1 уч.час/
 • Адрес: 80809, München, Hamburgerstr. 32

Календар за учебната 2022-2023 година

Учебен календар Дора

Разпределение на класовете

 • Предучилищно образование
  Подготвителни групи по възраст - /от 3 до 6 годишна възраст/
  • ПУГ 1 – от 3 навършени години
  • ПУГ 2 – от 4 навършени години
  • ПУГ 3 – от 5 навършени години
  • ПУГ 4 – от 6 навършени години
   ПУГ 4 е задължителна за посвещени, преди записване в 1-ви клас.
 • Основно образование
  • Начален етап на образование / от 1-ви до 4-ти клас/
  • Прогимназиален етап на образование / от 5-ти до 7-ми клас/
 • Средно образование
  • Първи гимназиален етап / от 8-ми до 10-ти клас/
  • Втори гимназиален етап / от 11-ти до 12-ти клас/

Учебни предмети

 • Български език и литература
 • География и икономика
 • История и цивилизация

Учебни програми и учебници

 • Учебните програми са разработени и предоставени от МОН
 • Учебници:

Извънкласни дейности / Кръжоци

 • Народни танци
 • Музикално творчество и пеене
 • Народно творчество
 • Театрално творчество